Sprzęt do strzelania

Czym tak naprawdę jest ASG i skąd się wzięło?

Słysząc po raz pierwszy skrót ASG, naszym skojarzeniem może nie być to, czym ASG właściwie jest. Rozwijając ten skrót otrzymujemy angielską frazę Air Soft Gun oznaczającą po prostu repliki broni palnej, działające dzięki zastosowaniu w nich mechanizmu ze sprężonym powietrzem. Z tego właśnie powodu działają jak broń pneumatyczna, jednak mimo tego, w polskim prawie nie są zaliczane jako broń.

Do czego są wykorzystywane?

Przede wszystkim repliki służą do gry w Airsofta, czyli gry drużynowej, polegającej na trafieniu przeciwnika plastikową kulką wystrzeliwaną właśnie z ASG – więcej tu – taiwangun.com. Pole gry ma imitować prawdziwe warunki na polu bitwy, w związku z tym, często są to lasy, opuszczone budynki czy poligony wojskowe. Ma to na celu jak najwierniejsze odwzorowanie warunków iście bojowych. Rozgrywki często przybierają charakter historyczny. Dzieje się tak, gdy uczestnicy odtwarzają  różne potyczki wojskowe z czasów m.in. II Wojny Światowej. Właśnie dzięki temu narodził się AirSoft Historyczny (w skrócie ASH), który używa replik, strojów i elementów otoczenia stylizowanych tak, by wiernie odtwarzały rzeczywistość tamtych czasów. 

Historyczny aspekt Air Soft Gun

By poznać początki ASG trzeba cofnąć się aż do 1945 roku i do zakończenia Wojny na Pacyfiku. Japonia, walcząca nieprzerwanie od 1941 roku z aliantami (głównie ze Stanami Zjednoczonymi), postanowiła podpisać akt kapitulacji. Stało się to 2 września 1945 roku i w jego wyniku Japonia zobowiązała się do wielu restrykcji, w tym demilitaryzacji. Japończycy jako naród wyznający wartości takie jak honor, bohaterstwo czy samodoskonalenie, mocno przeżyli ograniczenia związane z zezwoleniem na posiadanie broni palnej. By ominąć te przepisy i stworzyć oddziałom militarnym możliwość do ćwiczenia swoich  umiejętności strzeleckich w jak najbardziej polowych warunkach, opracowali oni repliki broni na plastikowe kulki, znane dzisiaj jako ASG. Następnie w latach osiemdziesiątych zaczęto produkować je komercyjnie i wkrótce rozpowszechniły się na cały świat.

Kto by pomyślał, że chęć ominięcia restrykcji przez Japończyków doprowadzi do tego, że ASG i AirSoft staną się niesamowicie ekscytującym sposobem na spędzanie wolnego czasu, tak dalekie od ich pierwotnego przeznaczenia.